S provozem tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našeho webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací zde.

e-věštírna 24/7

Novinky

19.7.2019 Výklad karet ANO/NE

Výklad karet ANO/NE je velmi populární metoda, pomocí které nám karty dají okamžitou odpověď na náš dotaz. Její výhodou je samozřejmě rychlost. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že dostaneme odpověd´ bez kontextu, a to má své nevýhody. Karty totiž dokáží odhalit možné budoucí scénáře, které by nás ani ve snu nenapadly. Naše myšlení vychází z našich celoživotních zkušeností a zážitků, což nás značně limituje. Karty však vidí vše a pokud je požádáme jen o jednoslovnou odpověď, můžeme být ve finále jejich odpovědí zaskočeni. Jejich předpovědi se dokonce mohou jevit jako protichůdné. Tím, že nedostaneme bližší informace, výkladu karet nerozumíme. Pro lepší pochopení si uvedeme příklad. Tazatel pronajímá obchodní prostory panu N. Ten v nich provozuje kavárnu, ovšem v rámci svého podnikání se potýká s jistými problémy a pronajímateli, tedy našemu Tazateli, neplatí řádně a včas nájem. Tazatel se tedy obrátí na karty, aby se dozvěděl, co lze od pana N. v nejbližší době čekat. Objedná si výklad karet ANO/NE. Jeho dotazy zní - Bude pan N. v budoucnu řádně platit nájem? Odpověď ANO. Bude i nadále pokračovat ve své činnosti až do vypršení naší nájemní smlouvy? Odpověď NE. Na první pohled se odpovědi zdají být protichůdné. Řekneme si, jak asi může pan N. platit řádně nájemné, když ukončí činnost? Karty ovšem odhalí, že pan N. má v plánu svou kavárnu podnajmout. Našeho Tazatele v blízké budoucnosti požádá o svolení, dohodnou se na podmínkách a pan N. tak ukončí svou podnikatelskou činnost, přesto bude i nadále pravidelně platit našemu Tazateli měsíční nájem. Pokud si tedy objednáte výklad karet ANO/NE, nepodceňujte formulaci svých otázek. Předem si je důkladně promyslete, abyste alespoň částečně eliminovali svůj úžas nad zdánlivě rozporuplnými předpověďmi. Kdyby se Tazatel v případě druhého dotazu raději zeptal Dodrží pan N. naši smlouvu a bude ji plnit až do jejího vypršení?, dostal by kladnou odpověď a věštby by hned na první pohled spolu ladily. Tazatel ale s tím, jak karty fungují, nemá zkušenost. Pokud i Vy patříte k méně zkušeným, co se věštění týká, objednejte si raději výklad karet s kontextem, v němž Vám karty odhalí i podrobnosti. V naší věštírně jej nabízíme jako Výklad 1-3 otázky nebo Výklad 1 problém.

3.6.2019 Výklad karet na 9

Jedná se o populární vykládací metodu vhodnou pro věštbu budoucnosti bez ohledu na časový horizont. Odpověď Vám tak dá na dotaz Co mě čeká v blízké budoucnosti? stejně tak jako na dotaz Co mě čeká v příštím roce či během následujících pěti let?, přičemž odkryje klíčové události Vašeho života v daném období. Kupříkladu Vás karty upozorní na to, že máte před sebou důležité setkání s osobou, která významným způsobem zasáhne do Vašeho života, a zpravidla nastíní, v jakém směru, jak intenzivně, zda se jedná o muže či ženu, o člověka staršího či mladšího, apod. Karty jsou schopny Vám ukázat, že Vás čeká jistá úřední záležitost a jak dopadne, popřípadě na co si dát pozor, jak se zachovat, abyste v ní dosáhli úspěchu, apod. I v naší věštírně používáme tuto vykládací metodu a to ve Výkladu karet na budoucnost, při níž kartářky vyberou devět hlavních výkladových karet, jejichž význam pak definitivně upřesní výkladové karty doplňkové. V případě zájmu si jej můžete objednat v sekci e-výklad karet.

e-věštírna 24/7

30.5.2019 Výklad karet Najdi lásku

Nemáte partnera a chcete najít spřízněnou duši? Nevíte, jak na to? Zeptejte se karet. Ukáží Vám, kdy do Vašeho života vstoupí láska, odhalí, jaký Váš partner bude, a poradí, co dělat či nedělat, abyste zvýšili svou atraktivitu a nasměrovali svou energii k té správné osobě. Objednávat můžete v sekci e-výklad karet

e-věštírna 24/7

5.4.2019 Věštění přes Whatsapp chat

V poslední době narůstá zájem Tazatelů o věštění přes Whatsapp chat. Vzhledem k novým možnostem, které dnešní technologie přinášejí, se nejedná o nic neobvyklého. Aplikace Whatsapp představuje pro výklad karet skvělý prostředek. Nejenže je její stažení a používání zdarma, ale je i rychlé, účinné a velice pohodlné. Stačí si jen se svou kartářkou dohodnout termín spojení a věštecká seance může být zahájena. Z pohodlí domova tak můžete ihned kartám pokládat své dotazy, osvětlit pozadí problému, kterého se samotná věštba týká, směřovat na karty doplňující otázky, atd. Svůj chat máte navždy zaznamenaný, takže se k předpovědi karet můžete kdykoli v klidu vrátit. Během chatu s kartářkou, který obvykle trvá 20 - 60 minut se doporučuje, abyste se nacházeli v příjemném a tichém prostředí bez přítomnosti jiných osob. Pak už zbývá se jen uvolnit a s důvěrou a bez ostychu se karet ptát na vše, co Vás zajímá. Zkuste to také.

e-věštírna 24/7

14.3.2019 Jak se ptát karet?

Pokud se Tazatel rozhodne obrátit se se svým problémem na věštecké karty, je v první řadě nezbytné, aby k nim přistupoval s respektem, s maximální důvěrou a zcela otevřeně. Neméně důležitá je i samotná formulace dotazu a informace, které se kartám rozhodne k výkladu poskytnout. Chce-li dostat co nejpřesnější odpověď, radu či doporučení, svůj problém by měl popsat srozumitelně a jasně, nejlépe s kontextem. V případě, že dotaz bude příliš obecný, je třeba počítat s tím, že i odpověď karet bude spíše obecná. Příklad: Tazatelka chce vědět, zda se vyřeší konkrétní problém v jejím partnerském vztahu. Doporučená formulace dotazu: Vyřešíme s partnerem úspěšně náš problém týkající se...? Co máme udělat, abychom daný problém související s... zdárně vyřešili? Nedoporučená formulace dotazu: Jak se bude vyvíjet náš vztah? V případě, že Tazatelce nejde o nalezení východiska z konkrétní nepříjemné situace ve vztahu, ale chce vědět, jak se bude jejímu vztahu dařit obecně, je formulace dotazu: Jak se bude vyvíjet náš vztah? naprosto v pořádku.

15.1.2019 Klient nám napsal:

"Velice děkuji za váš výklad. Čtu ho již poněkolikáté a musím se přiznat, že jak je na jednu stranu povzbuzující a motivující, tak na stranu druhou, mně až skoro mrazí s jakou přesností "sedí" popis nás obou i stavu ve kterém se momentálně nacházíme. Co se týká mé osoby, platí popis naprosto beze zbytku... Je fajn, že si váš výklad mohu kdykoli znovu přečíst a může mi tak sloužit jako jakýsi návod, v dalším směřování mého života." R. / Detailní výklad na vztah

1.1.2019 Numerologie

Náš život v číslech. Co nám nabízí NUMEROLOGIE?

16.8.2018 Číslo 1 Typ odvážný

Jednička je symbolem jednotnosti. Je to prosté, avšak mocné číslo, které představuje jasný cíl, ale současně je omezeno a jeho působnost je obyčejně zúžena na jediné pole. Poukazuje na vytrvalou činnost, na touhu po dokončení úkolu, kterou nelze odvrátit od jejího cíle a kterou nelze zastavit. Jako základ všech ostatních čísel je silné a egocentrické. Představuje útočný a odvážný typ lidí, kteří vynikají jako badatelé, pionýři všeho druhu, generálové a lidé vládnoucí.
A jak se vyvíjela forma zápisu Jedničky a způsob vyslovování jejího názvu? Tato číslice byla obvykle zaznamenávána jako svislá čárka (|), nebo jako vodorovná (-), popřípadě jako puntík (.). Jednička je prvočíslo, což značí, že je dělitelná sama sebou, ostatní čísla i prvočísla jsou dělitelná sama sebou a jedničkou a ostatní čísla pak ještě dalšími čísly. I z tohoto důvodu někteří matematici tvrdili, že jednička není číslo, ale základ a původ všech čísel. Označuje věci ve své jedinečnosti - ve své podstatě. V Indii dostala jméno "Měsíc", protože je na obloze sám, a v astrologii byla přidělena Slunci. Ve staroindičtině se nazývala "eka", v řečtině "heis", latinsky "unus", staroslověnsky "edin" a gótsky "ains". Vládne mocná Jednička i Vám? A co o Vás vypovídá? Zjistěte v sekci e-numerologie.

19.6.2018 Marie Anne Adelaide Lenormand

Většina z Vás, kdo máte již nějaké zkušenosti s výklady karet, ať už přímo od kartářky nebo přes online hry, už zcela jistě slyšela pojem karty Lenormand. Jedná se o velmi krásně ilustrované vykládací karty, které se od 19. století stále hojně používají. Pravděpodobně jste si už někdy položili otázku ohledně původu jejich názvu. Kdo vlastně byla Mlle Lenormand?
Tato zajímavá dáma byla nejvýznamnější francouzskou věštkyní v době napoleonské. Narodila se v roce 1772 v Normandii, ovšem šťastných chvil se svými rodiči si bohužel dlouho neužívala, ve svých pouhých pěti letech totiž osiřela. Vzdělání se jí dostalo v klášterní škole. Jako čtrnáctileté děvče opustila svou rodnou Normandii a zamířila do Paříže, kde dle jejích vlastních slov dávala věštecké rady slavným tehdejší doby, mezi nimiž údajně nechyběly ani vůdčí postavy francouzské revoluce. V této oblasti byla Mlle Lenormand aktivní čtyři desítky let. Mimo to se věnovala taktéž literární činnosti. Zemřela v roce 1843 ve věku 71 let a je pochována na slavném pařížském hřbitově Père Lachaise. Po její smrti bylo její jméno použito pro ony slavné karty Lenormand. Její postava ovšem ožila i v oblasti populárních videoher, když se objevila ve slavném příběhu Assassin's Creed Unity. To vše potvrzuje, že se jedná o velmi důležitou osobnost v oblasti věštectví.

6.5.2018 Co je Osudová karta

Jedná se o kartu, pod jejímž vlivem se obecně nacházíme. Odhaluje, jací jsme, jaké postoje zaujímáme, jak reagujeme, jak životem proplouváme. U vybraných výkladů svou Osudovou kartu obdržíte zcela zdarma. Pokud si necháte vyhotovit výklad karet partnerský, Osudovou kartu získáte i pro svůj protějšek.

26.4.2018 Původ Tarotu

Původ tarotových karet není zcela znám. Někteří se domnívají, že pochází z Egypta, jiní věří v jeho indický původ, neboť důležité symboly Tarotu se shodují s atributy indických božstev. Bratr Johannes, mnich ze švýcarského Brefeldu, napsal – Jakási hra, nazývaná hrou karetní, k nám přišla léta páně 1377. Tato hra popisuje za pomocí obrazů dokonalým způsobem současný stav světa. Ale kdy, kde a kým byla vytvořena, je mi zcela neznámo. – Tato Johannesova latinská poznámka je nyní ve sbírce Britského muzea v Londýně. Je zcela lhostejné, kdy a kde karty vznikly, bezpochyby jsou totiž symboly a obrazy, především 22 karet Velké Arkány, archetypické výtvory západního ducha, které žily již v dávné minulosti lidstva.

18.4.2018 Název Tarotu

Nejdříve byly tyto karty uvedeny pod názvem Naibi, ze kterého se dále vyvinuly Naibis a Naibes a z těch se dále odvozuje pojem Nabob, což v sanskrtu znamená místokrál, místodržitel a guvernér. Dnešní název odpovídá označení Tarocchino, Tarocco nebo Tarocchi, jež se už kdysi objevilo v Itálii a vztahuje se k řece Taro, vedlejšímu přítoku Pádu. Mnohé ohromuje podobnost názvů Taro a Tora, což je židovský zákon, 5 knih Mojžíšových.